Černá kniha minulosti

Zbyněk Ludvík a Václav Bureš

     Takový je název dlouho očekávané pozoruhodné knihy Zbyňka Ludvíka a Václava Bureše, která nese podtitulek "Košický vládní program, narudlý počátek s rudým zakončením."  Kniha přináší osobní zážitky a svědectví politických vězňů komunismu o zločinech proti lidskosti na území ČSR po roce 1945 a po únoru 1948 ve věznicích a jáchymovských koncentračních táborech.
       Kniha odmítá Benešům Košický vládní program jako základ pro předem naplánovanou bolševisaci země a dle vyprávění významných představitelů našeho národa ve věznicích (generála Syrového, MUDr Maxy a jiných) zveřejňuje zákulisí Benešovy prokomunistické politiky již od roku 1918.

Kniha má tyto kapitoly: 
   Úvod:   Proč došlo k sepsání těchto pamětí a obžalobě všech, co nás soudili.  
   I.          Tím dnem, kdy se vrátil Beneš s komunistou Salzmannem-Slánským a Košickým                   vládním programem.  
   II.         Kalvárie kněží.  
   III.        Jak jsem se stal pravičákem a proč jím zůstal.  
   IV.       Beneš kolaborant s bolševismem a proto zrádce národa.  
   V.         Pozoruhodné publikace a knihy.  
   VI.       Různé.  
   VII.      Závěr - obsah.

     Podle upozornění na obálce, "tato kniha se nedoporučuje bývalým kolaborantům s bolševismem z Národní fronty a soudruhům.  Mohla by u nich vyvolat emoce dle zásady: Pro pravdu se lidé zlobí nejvíce."

     Tato pozoruhodná, vlasteneká, upřímná a jímavá kniha je tak plna nesmírně zajímavých poznatků o osobách, událostech a perspektivách našeho národa, že si zaslouží pozornosti nejširší české veřejnosti a mít důležité místo v naší politické literatuře.  Po důkladném studiu této knihy bedeme se často vracet k jejím záznamům a závěrům. 

 -  Prof. Dr. Ing. Libor Brom, USA -

 

Z p ě t .