Z důvodů mravních                                                                                     je třeba odmítat každé násilí,                                                                                     nejen těch druhých.

 

Zločiny proti lidskosti na území ČSR                                                 po roce 1945 a po únoru 1948 - kruté vzpomínky

KOŠICKÝ VLÁDNÍ PROGRAM

narudlý počátek s rudým zakončením

A svědkové století - vyprávění prominentů za                         mřížemi a dráty - dokumentace

                    Zbyněk L U D V Í K, jáchymovské KZ-číslo 02480                                                   Václav B U R E Š, jáchymovské KZ-číslo 13244 a jiní.

                                                     Věnováno světlé památce

                                                     "pěti mužů 28. října 1918" dr. Karla Kramáře,                                                               dr. Aloise Rašína, Antonína Švehly,                                                                               dr. Františka Soukupa a Jiřího Stříbrného,                                                                    generála dr. Milana Rastislava Štefánika,                                                                        generála Jana Syrového a Rudolfa Berana,                                                                     legionáře, generála Lva Prchaly,                                                                                     Tomáše a Jana Bati,                                                                                                      Ruské osvobozenecké armádě gen. Vlasova,                                                                 která zachránila Prahu od osudu Varšavy,                                                       všech popravených, ubitých a vězněných českých                                                          příslušníků pravice a slovenských antibolševiků                                                             po Benešově "osvobození do bolševismu",                                                                     "velkého kolaboranta" šefredaktora Krychtálka,                                                            hlavně popraveného za knihu "Bolševici, Beneš                                                              a my", který pod šibenicí vykřikl:                                                                                 "At zhyne bolševismus a žije český národ".


K obsahu.         Ke knize.

*