Pár slov úvodem.

Vím, že můj vyhraněný  názor na Edvarda Beneše vyvolá u jeho stoupenců  odpor, mnoho zlé krve a odmítavý, nenávistný postoj. Mne ale nezajímá názor těch náhle hlasitých, kteří si celé rudé temno prožívali v koutku vyplašené loyality.Mnoho z nich bylo také vězněno. Tam za mřížemi nebo za drátem  jsem se nikdy nesnažil vyjadřovat své názory, abych nikomu nestěžoval vnucené soužití. Dnes však prosím kolegy   mukly,  se kterými  jsem se často  dělil o poslední cigaretu nebo kus chleba a pomáhal jim, jako oni pomáhali mně  - než mne také začnou odsuzovat, aby se zamysleli nad nevyvratitelným faktem: Kdyby se byl pan Beneš vrátil do Prahy  s generálem Lvem Prchalou a jemu podobnými z Londýna a ne s bolševikem Salzmannem - Slánským a jeho supersoudruhy z východu, život nás všech mohl probíhat jinak, normálně, příjemněji a ne v žalářích!

             __________________________________________________

               Zvěrstva po "osvobození do bolševismu" 1945                a po 1948 - zrazený národ.


K obsahu.