Narudlý Beneš zavedl do záhuby i svoje věrné.

1918    25. května poslal našim legiím do Ruska telegram: Okamžitě zastavit boje               a viníky vydat bolševikům.                                                                  1920    Po přepadení Polska sovětskou  armádou zakázal  poslat  u nás  již pro ně             připravené zbraně, prý v zájmu "neutrality". Pomohli tedy Francouzi.    1922    Vymohl na našem parlamentu 10.000.000 Kč na pomoc pro SSSR.  1922    23. června pronesl k legionářům řeč, že rozhodně odmítá jakoukoliv                       diktaturu zprava, ale připouští možnost diktatury zleva. Tím rozdělil obec                legionářů na pravicové antibolševiky a na lhostejné hradní.                          1924   V tomto roce prosazoval, aby náš stát normalizoval vztahy k SSSR.  1929    21. prosince vyhrůžka Gottwalda v parlamentě mohla přece dostatečně                  varovat Beneše a jeho noshledy před plány rudých. Viz následující titulní                  obrázek z brožury první parlamentní řeči Gottwalda (Str. 323).                    1933    Umožnil Sovětům vybudovat v Čechách centrálu špionážní služby pro                      ohrožování Evropy - 1934 atentát na krále Alexandra, v Praze připravený.  1937    Osobní udavačský dopis na Stalina s upozorněním na údajné spiknutí                       armády v SSSR.                                                                                        1939    V září, tedy už jako naprosto soukromá osoba, slibuje SSSR kus území                   naší republiky, Podkarpatskou Rus.                                                           1943    Přemluvil prezidenta USA Roosevelta, aby zamítl Churchillův plán na rychlé             ukončení  války po dobytí   Itálie  přes   Jugoslávii,   kterou  z části  ovládali             partyzáni.   Pochodem  na  sever  mohli  pak  Američané  nadno  obsadit                i střední Evropu - Mad’arsko,  Slovensko,  Polsko  a nás  už o rok dříve.               V té době byla ještě Sovětská armáda zadržována německou daleko na                 Ukrajině (Str. 315).                                                                              1943    Smlouvou se SSSR proti vůli Anglie zaprodal nás do bolševické sféry.        1945    Ze   msty  zlikvidoval  všechny,  kteří   byli  proti  němu.  Ve  spolupráci                  s komunisty  uřezal  větev s pravicí, na které  za první  republiky seděl                    bezpečně celý národ.                                                                                  1945    Beneš  jako  prezident údajné   "demokracie"   se  zakázanou  pravicovou               opozicí. Ovšem v demokraciích se zákazem komunistů se prezidentům spílá             do diktátorů.                                                                                               1945    Do Sovětského svazu  je  odvlečeno 60.000 Slováků,   z nichž  se  jich                  40.000 nevrátilo a desetitisíce bývalých ruských emigrantů, žijících u nás                od roku 1918 jako českoslovenští občané. Z nich se nevrátil nikdo!        1948    Jako vrchní velitel armády nepodnikl žádné protiopatření při bolševickém                 převratu.                                                                                                    1948    Mouřenín vykonal povinnost, mouřenín musel jít. Přenechal zem bolševické             zvůli. Přes všechnu jeho snahu nemluví soudruzi o Benešovi pěkně.Naproti             tomu nekomunisté pocit’ovali jeho kolaborantství s bolševismem na vlastní              kůži po zbytek života.

Beneš byl celý život kolaborant. Kolaborant s bolševismem, proto skutečný  zrádce národa!


K obsahu.