STÁNEK ANTIBOLŠEVICKÉ LITERATURY

                                 který připravujeme na výstavu                                          

kde budete mít možnost si některé tituly zakoupit  a získat autogramy přítomných autorů.

Název knihy modře = prodej knihy        Jméno autora modře = autor bude přítomen

                     Černá kniha minulosti                                                               autorů Zbyňka Ludvíka a Václava Bureše                                   Vzpomínky  na věznice a komunistické koncentrační tábory na uranových dolech. Vydává svědectví již od roku 1945. Totiž bolševismus ve všech zemích, kde chce uchvátit moc, potřebuje předem mnoho prolité krve a neslýchaný teror. Tak to bylo v carském Rusku a i u nás. Jejich komedie zvaná “revoluce” byla už jen procházkou  po Praze s flintami na ramenou a nikdo se neodvážil  po předchozích  hrůzách před  nimi si ani odplivnout.                                                                                                  www.zludvik.de

                             Oběti Jalty                                                                               autor Nikolaj Tolstoj - překlad z angličtiny                              Jedna z nejotřesnějších epizod druhé světové války. Kromě vlasovců se proti bol- ševikům postavil také národ  kozáků. Další  skupinou byli příslušníci rozsáhlé bílé emigrace a protikomunističtí Jugoslávci, věrni svému králi. Zradou Západu a v roz- poru s řadou britských zákonů a ustanovení mezinárodního práva, jich bylo více než dva milióny násilně navráceno do Sovětského svazu. Osudem těchto ubožáků byla buď okamžitá smrt zastřelením  před očima  předávajících Angličanů, či pozvolné umírání v táborech Gulagu. Někteří  raději zvolili sebevraždu, než návrat do “ráje dělníků a rolníků”.                                                                                                    Druhé vydání je v přípravě - Nakladatelství Mladá fronta Praha, edice Archiv.

               Kozáctvo - Poslední nástup a zánik.                                                         autor Stanislav Auský                                                   Záměrem  autora  je  přiblížit čtenářům osud  Kozáků, kteří bojovali, trpěli a byli zapomenuti. Spoluviníky  tohoto masakru byli tehdejší západní spojenci Sovětského svazu, kteří vydali do rukou sovětských popravčích čet tisíce kozáckých vojáků. Dnešní jejich nové obrození je naděje příštího Ruska bez rudých.

Nakladatelství Mladá fronta Praha, edice Archiv, Mezi Vodami 9/1952,             CZ- 143 00 Praha 4. Cena 180,- Kč.

                   I pod oblohou je peklo                                   autor Milo Komínek – 17 let vězněný, jáchymovskéčíslo 017 156                  Dokumentace  osudů ve věznicích  za vlády  rudých  od  deseti  k pěti,  doplněna autentickými fotografiemi,  dokumenty a seznamem asi 800 autorových spoluvězňů se jmény všech popravených.

Tisk Moravia, Toronto, Kanada, cena 90,- Kč.                                                     Objednávky: Svědomí, PO Box 70, CZ- 738 02 Frýdek-Místek 12

                             Deset křížů                                                                 autor Karel Kukal                                                        Vyprávění o hromadném  útěku 11 muklů  z KZ-lágru  na jáchymovsku  v říjnu 1951  ze slavkovské Čtrnáctky. Sedm  zastřelených  na  útěku, dva popraveni, jeden ztratil paměť při výsleších po dopadení. Jediný autor byl zasažen jen do nohy a proto přežil.  Vyvázl s dvaceti pěti lety žaláře navíc ke svému trestu. Vězněn 14 let.

Druhé doplněné vydání, cena 169,- Kč.                                                  Nakladatelství Jiří Ježek, Rumunská č. 31, CZ- 120 00 Praha 2.

                     Z bojů o zítřek I. a II. díl                                               autor Prof.Dr. Josef Kalvoda                                         Sbírka článků z českých exilových časopisů zachycujících část národního odboje v cizině na několika frontách. Proti komunistům ve vlasti, boj proti agentům StB nasazených v zahraničí  a boje proti nenapravitelným kolaborantům s bolševismem z Národní fronty (Zenkl a další).

Svědomí, PO Box 70, CZ- 738 02 Frýdek-Místek 12, Cena: každý díl 290,- Kč.

                         Z bojů o zítřek III. díl                                                  autor Prof. Dr. Josef Kalvoda                                    Pokračování předešlých dílů. Použité důkazy pochází z amerických archivů. Autor doufá, že tento poslední díl bude přijat čtenáři a kritiky tak příznivě, jak tomu bylo u obou dílů předchozích. Namísto předmluvy jsou zde otištěny části několika recenzí prvních dvou dílů sbírky.

Nakladatelství Dílo, PO Box č. 78, CZ- 272 80 Kladno 1. Cena 150,- Kč.

                               Legie živých                                                autor František Šedivý - skoro 12 let vězněn                                 Nikolaj, Mírov, Leopoldov, Barbora, Ruzině, Bytíz, Tábor „L“, Pardubice, Prokop a další ... nepřehlednářada vězení a koncentračních táborů, kde byly vězněny tisíce politických vězňů komunistického režimu. O řadě z těchto lágrů se ve veřejnosti mnoho neví, přestože v nich trpěli a pracovali ti nejstatečnější z nás, kteří se dokázali postavit zrůdnému systému.                                                                          Nakladatelství Eva-M. Nevole,K Údolí 2,CZ- 143 00 Praha 12, Cena 120,- Kč.

                             Pod věží smrti                                                          autor  František  Šedivý                                           Autentický příběh se čte jako napínavý román - až do chvíle, než si čtenář uvědomí, že to vše je krutá skutečnost, kterou musel projít autor knihy a s ním i tisíce dalších statečných mužů a žen. Popisuje léta prožitá v lágrech, přátelství kamarádů, sny a tužby vězněných, ale i nelidské zacházení jejich věznitelů.

Nakladatelství Eva, Milan Nevole, K Údolí 2, CZ- 143 00 Praha 12.

           Svetlo z hlbín jáchymovských lágrov                autor Anton Srholec - kněz, vězněn přes 8 let, jáchymovské číslo A03401       Kniha je jedinečným svedectvom o osude ľudí nevinne trestaných za komunistickej hrôzovlády - väzením a nútenými prácami v uranových baniach v Jáchymove. Je to živé rozprávanie o krutých rokoch mladého človeka, ktorý vďaka svojej hlbokej viere, nezlomnej vôli a obetavému priateľstvu spoluväzňov prežívá aj to najväčšie fyzické i duševné utrpenie s oslobodzujúcou nádejou a s víziou budúceho kňazstva.  Vydavateľstvo Michal Vaška, Ružová 22, SK- 080 01 Prešov.

                     Poutník Josef Kalvoda                                                    autor Jan Cholínský                                                  Životní příběh dr. Josefa Kalvody je příkladem osusu Čechů 20. století, kteří byli dostatečně inteligentní a čestní, aby odmítli slepě opakovat ideologická tvrzení, jež jim autority předkládali k věření. Dokázali samostatně myslet, ačkoliv tím riskovali pronásledování, často i život.

Nakladatelství Dílo, PO Box č. 78, CZ- 272 80 Kladno 1. Cena 290,- Kč.

           Jindřich Truhlář: Vzpomínka - mé a spoluvězňů                          Věnuji své manželce a synovi bez kterých bych nikdy nepřežil                                         „JÁCHYMOVSKÉ PEKLO“                                                  1951 – 1960                                                    Odsouzen k trestu smrti, později rozsudek změněn na 17 let, vězněn 9 let. Sbírka básní z komunistických kriminálů - Pankrác.... Bory.... Prokop.... Svatopluk.... Bytíz…?                                                                                                                 Nakladatelství Eva, Milan Nevole, K Údolí 2, CZ- 143 00 Praha 12.

     Role Československa v sovětské strategii                              autor Prof.Dr. Josef Kalvoda                                         Kalvodu přivedla k systematickému bádání o klíčových událostech českoslo-  venských dějin snaha pochopit příčiny a souvislosti “největší tragédie v dějinách  českého národa - pádu do područí komunismu”.

Nakladatelství Dílo, PO Box č. 78, CZ- 272 80 Kladno 1. Cena 320,- Kč.

                 Studená válka 1946 – 1989                                                         svoboda znamená odpovědnost                                                      autor Prof.Dr. Josef Kalvoda                                       Jde o soubor textů, které se vztahují k problematice vztahů mezi Západem a Východem ve druhé polovině dvacátho století. Např. Kritika západní strategie podporující jugoslávského „národního komunistu“ Tita.

Nakladatelství Dílo, PO Box č. 78, CZ- 272 80 Kladno 1. Cena 240,- Kč.

                     Vražda cara Mikuláše                                                  autor Rudolf Ströbinger                                               Kniha vypovídá a řadě pozoruhodných skutečností, které provázely zavraždění cara Mikuláše II. A jeho rodiny. Kdo dal příkaz k vraždě Romanovců? Přežil někdo z nich masakr v Jekatěrinburgu? Kdo jsou vrahové carské rodiny? Jakou roli při tom hrály československé legie? Odpověď - tajné dokumenty politbyra.

Naklad. BASTEI MOBA s.r.o., Kotlářská 53, CZ- 602 00 Brno. Cena 40,- Kč.

                       Dvanáct zastavení                                                        autor Anastáz Opasek                                                 Vzpomínky opata břevnovského kláštera, který byl v září 1950 odsouzen za „velezradu a špionáž“ na doživotí. Po propuštění v roce 1960 pracoval jako po- mocný dělník a jako skladník v Národní galerii. Roku 1968 odešel do Vídně, od roku 1969 žil v benediktinském klášteře v bavorském Rohru, v roce 1990 se ujal opět svého opatství v břevnovském klášteře. Zemřel v roce 1999.

Nakladat. TORST, Opatovická 24/156, CZ- 110 00 Praha 1. Cena 200,- Kč.

               Zpráva o organizovaném násilí                                  autorů Karla Kaplana a Viléma Hejla                                   Pojednává o zneužití bezpečnosti a justice v zájmu komunistické politiky, které začalo koncem II. světové války s cílem nastolit komunistickou totalitní diktaturu, a jež po únoru 1948 sloužilo upevnění a udržení mocenského monopoli KSČ, nepatří minulosti, ale zůstává jedním z hlavních rysů současného režimu v Česku a Slovensku.

Nakladatelství Univerzum Praha 1990.

                                   Hyeny                                                                 Autor Jaroslav Pospíšil                                            Československo patřilo k zemím, které postupovaly proti tak zvaným válečným zločincům, nacistům a zrádcům velmi tvrdě. Rozsah represálií byl značný. Často se nejhůře chovali občané, kteří ještě před několika dny byli zcela pasivní a nebo dokonce s Němci spolupracovali a kteří se svou revoluční horlivostí snažili zakrýt svoji minulost.

Nakladatelství Lípa, nám. T.G.M. 421, CZ- 763 12 Vizovice. Cena 280,- Kč.

                         Korejské krutosti                                            autor Philip Chinnery - překlad z angličtiny                             Děsivé dokumenty z období korejské války. Protože však v této válce nebylo vítězů ani poražených, většina severokorejských a čínských viníků (jako i v os- tatních bývalých komunistických státech) zůstává stále bez trestu. A dodnes se neví, jaký osud potkal mimo jiné 7.956 amerických vojáků.

Nakladatelství Bbart, Bořivojova 85, CZ- 130 00 Praha 3. Cena 249,- Kč.

                         Perzekuce 1945                                                           autor Tomáš Staněk                                                 Autor v popisu událostí v našich zemích, o kterých se dnes diskutuje, zda šlo o „odsun“ nebo „vyhnání”, tehdy tak zvaného „nespolehlivého obyvatelstva”, vsadil na suchý výčet záznamů, vzpomínek a faktů, jak to vyžaduje precizní práce historika.

Academia Praha 1996.

                       Za dráty komunismu                                                      autor Josef Černý                                                  Autorovo zatčení, brutální výslechy, odsouzení a 5.291 dnů prožitých na Borech,  v Leopoldově, na Mírově a ve Valdicích. Zvěrstva prováděnéČechy na svých spoluobčanech. Když se po sametu někteří dostali před soud a byli usvědčeni přímými svědky, zbaběle zapírali a cítili se dotčenými a hlavně se na nic takového již nepamatovali.

Nakladatelství Akcent, PO Box B/37, CZ- 530 01 Pardubice.

                               Zrod Satanova atomu                                                                                 autor John Danius                                                         Dramaticky, napínavě, zhuštěně a strhujícím slohem je napsáno toto třísvazkové dílo.                                   Díl I.K smrti odsouzený vypráví.                                     O osudech 103 lidí a 29. hlavních postavách, vinných i nevinných. Dosud nezveřejněné události z věznic, výslechů, z uranových dolů od roku 1945 přes léta padesátá, o životě, pomalém umírání, zoufalých, málokdy úspěšných pokusech o útěk, a o strašné smrti.

JOHN DANIUS, BOX 239, S 126 02 Hägersten, Švédsko - 1971.


„Ačkoliv mezi autory se vyskytují i bývalí členové KSČ a mozná i agenti StB a KGB, nic to nezmění na faktu, že jejich díla jsou svým vyzněním antibolševická. Do doby, než někdo, takto nezatížený, popíše stejná období stejně podrobně nebo ještě podrobněji, jsme nuceni jejich díla zahrnout do našeho Stánku antibolševické literatury.”


Těšíme se na váš zájem, případné setkání u tohoto stánku.


Autor knihy  “Černá kniha  minulosti „ se synem.                              Svět knihy 2003