Věž smrti.

Zde se drtila uranová ruda pro vývoz do SSSR. Dnes pod ochranou Památkového úřadu.

Zpět.