„Schody hrůzy“ – koridor ze šachty Svornost na lágr Svornost.

Zpět.